GÜNCEL
Giriş Tarihi : 18-06-2021 06:58

135 bin liralık borcun 54 bini siliniyor

135 bin liralık borcun 54 bini siliniyor
<p>Milyonlarca vatandaşa ve işletmeye nefes aldıran yapılandırmadan miras&ccedil;ılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler de yararlanabilecek. Bu kapsamda devlete olan bor&ccedil;larda sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvurarak yasa h&uuml;k&uuml;mlerinden faydalanabilecek.&nbsp;<a href="https://larende.com" rel="tag" target="_blank">Gelir İdaresi Başkanlığı</a>&#39;nca hazırlanan tebliğe g&ouml;re &ouml;deme s&uuml;resi hen&uuml;z ge&ccedil;meyen alacaklar, uzlaşma h&uuml;k&uuml;mlerinden yararlanılarak uzlaşılan ve s&uuml;resi ge&ccedil;meyen bor&ccedil;lar da yapılandırılabilecek.<br /> <br /> <strong>18 TAKSİTTE &Ouml;DEME</strong><br /> Birden fazla vergi dairesine olan bor&ccedil;lar i&ccedil;in yasadan yararlanma talebinde bulunanlar her bir vergi dairesi i&ccedil;in ayrı ayrı başvuracak. Bor&ccedil;lular, toplam bor&ccedil;ları ya da talep ettikleri d&ouml;nem, t&uuml;rler a&ccedil;ısından da d&uuml;zenlemeden yararlanabilecek. Ancak&nbsp;<a href="https://larende.com" rel="tag" target="_blank">motorlu taşıtlar vergisi</a>&nbsp;m&uuml;kelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam bor&ccedil; tutarı i&ccedil;in başvuruda bulunması gerekiyor. Daha &ouml;nceki yapılandırma kapsamında &ouml;demeye devam eden de borcunu tekrar 18 taksitte yapılandırabilecek.<br /> &Ouml;deme s&uuml;resi hen&uuml;z ge&ccedil;memiş bulunan alacaklar, uzlaşma sağlanan &ouml;deme s&uuml;resi ge&ccedil;meyen bor&ccedil;lar i&ccedil;in de yasa h&uuml;k&uuml;mlerinden yararlanılabilecek. &Ouml;rneğin; Şubat 2020&#39;de verilmesi gereken stopaj vergisi beyannamesi s&uuml;resinde verilmeyip inceleme başlatılıp, bunun sonucunda 92 bin lira stopaj vergisi tarh edilerek bir kat vergi ziyaı cezası ile 2 bin 300 lira &ouml;zel usuls&uuml;zl&uuml;k cezası kesildiyse, bu durumdaki m&uuml;kellefin Mayıs 2021 itibarıyla &ouml;deyeceği tutar 135 bin 220 lirayı buluyor. Yapılandırma kapsamında 85 bin 70 liranın &ouml;denmesi durumunda toplam 54 bin 70 lira tutarındaki alacaktan vazge&ccedil;ilecek.<br /> Elektronik ortamda 2018 vergilendirme d&ouml;neminde gelir vergisi beyannamesini vermeyen m&uuml;kellefe, 44 bin lira gelir vergisi ve bir kat da vergi cezası ile 1900 lira &ouml;zel usuls&uuml;zl&uuml;k cezası kesiliyor. Vergi, vergi ziyaı cezası, &ouml;zel usuls&uuml;zl&uuml;k cezası, gecikme zamları ile birlikte &ouml;denecek tutar 117 bin 43 lirayı buluyor. Yapılandırmaya başvuranlar 48 bin 482 lirayı &ouml;derse 72 bin liralık 93 lira tutarındaki alacak silinecek.</p> <p><strong>İHRACATA DESTEK</strong><br /> Yapılandırma ihracat&ccedil;ıya da yarayacak. İhracat taahh&uuml;d&uuml;n&uuml; s&uuml;resinde kapatan m&uuml;kellefin kapatmada kullandığı g&uuml;mr&uuml;k beyannamelerinin ger&ccedil;eğe uygun olmadığı belirlenirse, ilgili banka 32 bin lira&nbsp;<a href="https://larende.com" rel="tag" target="_blank">kaynak kullanımı destekleme</a>&nbsp;fonu kesintisi takip, tahsil edilmek &uuml;zere vergi dairesine bildiriyor. Aralık 2018&#39;te fon kesintisi ile kredi kullanım tarihinden vade tarihine kadar hesaplanan cezai faiz i&ccedil;in kanunun yayımı tarihine kadar herhangi bir &ouml;deme yapılmıyor. Yapılandırmadan yararlanmak &uuml;zere bağlı olduğu vergi dairesine başvurması halinde 25 bin lira tutarında alacağın tahsilinden vazge&ccedil;iliyor.<br /> <br /> <strong>TRAFİK PARA&nbsp;</strong><strong>CEZASINDA&nbsp;</strong><strong>İKİ İNDİRİM</strong><br /> Trafik cezası borcunu yapılandıran m&uuml;kelleflere, peşin &ouml;demeyi tercih etmeleri halinde iki kez indirim uygulanıyor ve &ouml;denecek para kesilen para cezası tutarının da altına iniyor. &Ouml;rneğin; 2019 Ekim ayında 455 lira olan bir trafik cezasına, normal şartlarda 455 lira da faiz ekleniyor. Ancak bu s&uuml;r&uuml;c&uuml; yapılandırmada borcunu peşin &ouml;demek isterse bor&ccedil;, 344 liraya d&uuml;şecek.<br /> <br /> <strong>BOR&Ccedil; T&Uuml;R&Uuml;NE G&Ouml;RE YAPILANDIRMA</strong><br /> 27 Şubat 2019&#39;dan kalan 12 bin 500 liralık KDV borcu i&ccedil;in 6 bin 224 liralık gecikme zammı yerine bin 202 lira Yİ-&Uuml;FE uygulanacak. 2018&#39;de 44 bin liralık gelir vergisi beyannamesini &ouml;demeyen bir m&uuml;kellefin 117 bin 43 lira olarak hesaplanılan borcu 48 bin 482 liraya iniyor.<br /> <br /> <strong>30 G&Uuml;N İ&Ccedil;İNDE BAŞVURUN</strong><br /> Y&uuml;r&uuml;rl&uuml;k tarihinden &ouml;nce başlayan, hen&uuml;z tamamlayan vergi incelemeleri, tamamlanıp tebliğ edildikten sonra 30 g&uuml;n i&ccedil;inde başvurulması halinde yapılandırmadan yararlanabilecek. &Ouml;rneğin, 8 Temmuz 2021&#39;de m&uuml;kellefe 12 bin 500 liralık KDV tarh edilirken 12 bin 500 lira da vergi cezası kesiliyor. Bu m&uuml;kellef 30 g&uuml;n i&ccedil;inde başvurursa, sadece 7 bin 121 lira &ouml;deyecek.</p> <p>&nbsp;</p>
AdminAdmin