22/04/2021 Tarihinde Karamanda Vefat Eden Hemşerilerimiz


Çiftçiler İçin Yeni Karar!

Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu çiftçiler için alınan yeni kararları açıkladı.

Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 31.03.2021 tarihli ve 24 Numaralı Kararı'na göre; 

Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Alpaslan IŞIK Başkanlığında, aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanmış olup, aşağıda belirtilen kararın alınması uygun görülmüştür.


1- 12.02.2021 tarihli ve 05 sayılı kararın yürürlükten kaldırılmasına,


2-İlimizde Cumartesi ve Pazar günleri uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bitkisel ürünlerin sulanması, gübrelenmesi, işlenmesi, budanması, ilaçlanması ve hasadının yapılması amacıyla şehir merkezinden tarla, bağ ve bahçelere gidecek olan;


a)ÇKS/Çiftçilik belgesi sahibi olan çiftçilerin, 
b)ÇKS/Çiftçilik belgesi olmamakla birlikte geçerli tapu kayıt belgesi olan üreticilerin,
c)İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ÇKS/Çiftçilik belgesi sahibi kişiler tarafından alınacak belge ile tarla, bağ ve bahçe işlerinde çalışacak işçilerin,
sabah en geç saat 09:00’dan önce ikametlerinden ayrılıp tarla, bağ ve bahçelerine gidebilmelerine,


3-Yukarıda belirtilen kişilerin ikametleri ile tarla, bağ ve bahçenin bulunduğu güzergahlar dışında bulunmamasına, 

 

4- Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
       
Oy birliği ile karar verilmiştir.

YEREL 31.03.2021 20:02:00 0