TÜRKİYE
Giriş Tarihi : 29-10-2021 08:58

Cumhuriyet 98 yaşında! Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapılarını açtı

Cumhuriyet 98 yaşında! Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapılarını açtı
<p>T&uuml;rk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapılarının a&ccedil;ıldığı ve &quot;Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir&quot; s&ouml;z&uuml;n&uuml;n devlet y&ouml;netiminde yerini aldığı&nbsp;<a href="https://www.larende.com" target="_blank">Cumhuriyet</a>&#39;in ilanının &uuml;zerinden 98 yıl ge&ccedil;ti. 24 Temmuz 1923&#39;te&nbsp;<a href="https://www.larende.com" target="_blank">Lozan Antlaşması</a>&nbsp;imzalanarak yeni T&uuml;rk devletinin bağımsızlığı kabul edildi. 13 Ekim 1923&#39;te Ankara başkent oldu.</p> <p><strong>&quot;YARIN CUMHURİYET&#39;İ İLAN EDECEĞİZ&quot;</strong></p> <p>Artık mevcut rejimin isminin de b&uuml;t&uuml;n a&ccedil;ıklığı ile konulması, yeni devletin başkanının se&ccedil;ilmesi gerekiyordu. 27 Ekim 1923&#39;te İcra Vekilleri Heyeti&#39;nin istifası ve Meclis&#39;in g&uuml;venini kazanacak bir kabine listesinin oluşturulamaması da bu soruna acil bir &ccedil;&ouml;z&uuml;m gerektirdi. O g&uuml;ne kadar Devlet Başkanlığı g&ouml;revini, y&uuml;r&uuml;ten TBMM Başkanı&nbsp;<a href="https://www.larende.com" target="_blank">Mustafa Kemal Atat&uuml;rk</a>, 28 Ekim 1923 akşamına kadar h&uuml;k&uuml;metin kurulamaması &uuml;zerine &Ccedil;ankaya K&ouml;şk&uuml;&#39;nde&nbsp;<a href="https://www.larende.com" target="_blank">İsmet Paşa</a>,&nbsp;<a href="https://www.larende.com" target="_blank">Ali Fuat Paşa</a>, Halit Paşa, Kemalettin Sami Bey&#39;i akşam yemeğinde ağırladı. Atat&uuml;rk yemek sırasında &quot;Yarın Cumhuriyet&#39;i ilan edeceğiz&quot; dedi. Masadaki herkes bu d&uuml;ş&uuml;nceye katıldı. 29 Ekim g&uuml;n&uuml; saat 20.30&#39;da 158 &uuml;yenin tamamının oyuyla Cumhuriyet&#39;in ilanı kabul edildi.</p> <p><img alt="" height="676" src="https://larende.com/resimler/2021-10/29/94722492245106.jpg" width="900" /></p> <p><strong>1925 YILINDAN BU YANA &quot;MİLLİ BAYRAM&quot;</strong></p> <p>Cumhuriyet&#39;in ilanı &quot;Yaşasın Cumhuriyet&quot; sesleri ve alkışlarla karşılandı. Cumhuriyet&#39;in ilanı ile &quot;Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir&quot; ilkesi de artık devlet y&ouml;netiminde en belirgin şekliyle yerini buldu. Atat&uuml;rk ilk cumhurbaşkanı se&ccedil;ildi. İlk h&uuml;k&uuml;meti kurmakla&nbsp;<a href="https://www.larende.com" target="_blank">İsmet İn&ouml;n&uuml;</a>&nbsp;g&ouml;revlendirilirken,&nbsp;<a href="https://www.larende.com" target="_blank">Fethi Okyar</a>&nbsp;da TBMM Başkanlığı&#39;na se&ccedil;ildi. T&uuml;rk halkı, 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim g&uuml;n&uuml; Cumhuriyet&#39;in ilanını kutladı. 26 Ekim 1924&#39;te yayımlanan kararname ile Cumhuriyet&#39;in ilanının 101 pare top atışı ve d&uuml;zenlenecek etkinliklerle kutlanmasına karar verildi. Karar doğrultusunda 29 Ekim 1924&#39;teki etkinlikler, kutlamaların başlangıcı oldu. 29 Ekim, 1925 yılından bu yana &quot;Milli Bayram&quot; olarak kutlanmaya başlandı.</p> <p><img alt="" height="507" src="https://larende.com/resimler/2021-10/29/1137871627535801.jpg" width="900" /></p> <p><strong>DEVLET YIKILMADI REJİM DEĞİŞTİ</strong></p> <p>TARİH&Ccedil;İLER, Cumhuriyet&#39;in ilanının tarihi arka planını SABAH&#39;a anlattı. Marmara &Uuml;niversitesi Fen Edebiyat Fak&uuml;ltesi Tarih B&ouml;l&uuml;m&uuml; &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Prof. Dr. Vahdettin Engin, &quot;28 Ekim akşamı Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarına &#39;Yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz&#39; diyor. &#39;Yeni bir devlet kuracağız&#39; demiyor. T&uuml;rk devleti her şeyi ile 11. y&uuml;zyıldan beri burada. &Ouml;nce bir hanedan değişikliği oluyor. Y&ouml;netim Sel&ccedil;uklu Hanedanı&#39;ndan Osmanlı Hanedanı&#39;na ge&ccedil;iyor. Milli M&uuml;cadele sonrasında da saltanat rejimi kaldırılıp Cumhuriyet rejimine ge&ccedil;iliyor. Burada, muazzam bir tarihi devamlılık var. Değişen rejimdir, devlet her şeyi ile oradadır&quot; dedi. Marmara &Uuml;niversitesi Atat&uuml;rk İlke ve İnkılap Tarihi B&ouml;l&uuml;m&uuml; &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Do&ccedil;. Dr. Malike Bileydi Ko&ccedil; ise &quot;G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde demokrasiden s&ouml;z edebiliyorsak, bizi bu noktaya ulaştıran m&uuml;cadelenin ve demokrasinin temelini oluşturan cumhuriyet rejimidir&quot; diye konuştu</p> <p><img alt="" height="507" src="https://larende.com/resimler/2021-10/29/663541847770712.jpg" width="900" /></p>
AdminAdmin