GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-06-2021 22:05

EĞİTİMDE ÖDÜL

EĞİTİMDE ÖDÜL
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">(&Ouml;ğretmen adaylarının, gen&ccedil; anne babaların okuyup, incelemelerinin faydalı olacağını belirtelim.) &Ccedil;alışmalarını 1930&#39;dan sonra revize etmiş. &Ouml;d&uuml;l&uuml;n eğitimde faydalı olduğunu belirtmiştir. Ancak cezada yanıldığını belirtip, g&ouml;zlemleri sonucunda cezanın faydasını g&ouml;rmediğini eklemiştir. Direkt ceza yerine faydalanılan imkanlardan mahrum bırakmayı &ouml;nermiştir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&Ouml;d&uuml;l ve ceza esasında Kuran-ı Kerim&#39;de bir &ccedil;ok ayette yer almaktadır. Bu alemin sonlandırılıp (mevcut sistemin &ccedil;&ouml;kertilip) &ouml;teki aleme ge&ccedil;tikten sonra (yeni sistemin kurulmasıyla), &ouml;d&uuml;l (cennet) vaat edilmiş &ouml;te yandan ceza (cehennem) ile uyarılmıştır. Şu ifadeyi bir kenara not edelim. &#39;&#39;&Ouml;d&uuml;l m&uuml;jde, ceza uyarı niteliği taşımalıdır.&#39;&#39;</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&Ouml;d&uuml;l, istenen durumlara ulaşmak i&ccedil;in motivasyon kaynağıdır. Ceza istenmeyen durumlardan uzaklaşma yahut yaklaşmama i&ccedil;in motivasyon kaynağıdır. &Ouml;d&uuml;l belirtilen amaca y&ouml;nelme durumunu artırmak kastı g&uuml;den &ccedil;eşitli aparatlardır. Belirlenen amaca ulaşmak i&ccedil;in sisteme&nbsp; &nbsp;dahil edilen ara&ccedil;lardır. Yeri gelmişken ara&ccedil;ların ama&ccedil;sallaşması riski her zaman fırsat kollar. Bu konuda &ccedil;ok hassas davranılması gerektiğini hatırlatmakla iktifa edelim.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&Ouml;d&uuml;l bir nesne, varlık olacağı gibi bir duygu yada tavır da olabilir. Bir dondurma, sinema, tiyatro, piknik, gezi &ouml;d&uuml;l olabilir. Bir bakış, bir tebess&uuml;m, telefonla aramak, mesaj, k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir emoji bile bir &ouml;d&uuml;l olabilir. Yerinde kullanılan her &ouml;d&uuml;l fizikteki kaldıra&ccedil; g&ouml;revi g&ouml;r&uuml;r. Yapılması imkansız olan bir&ccedil;ok şeyi m&uuml;mk&uuml;n hale getirebilir. </span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&Ccedil;ocuklar on, on iki yaşlarına kadar somut d&ouml;nemdedirler (Piaget). Bu d&ouml;nemde somut &ouml;d&uuml;llerin konulması, zamanla sınırlı tutulması gerekir. Belirtilen zamanda taahh&uuml;t edilenlerin yerine getirilmesi gerekir. Bu yaş &ccedil;ocuklarının &ccedil;oğu, Kohlberg, Ahlak Gelişimi Kuramına g&ouml;re, ara&ccedil;sal ilişkiler d&ouml;nemindedir. İhtiya&ccedil;lar karşılandığı m&uuml;ddet&ccedil;e kurallara uyarlar.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Soyut d&ouml;neme ge&ccedil;tik&ccedil;e somut &ouml;d&uuml;ller azaltılarak, soyut &ouml;d&uuml;llere (manevi &ouml;d&uuml;llere) y&ouml;nelmek gerekir. Kişilik gelişiminin karakter oluşumunun da fırsat bulacağı &ouml;d&uuml;llerdir. Dışarıdan gelen &ouml;d&uuml;llerden daha &ccedil;ok i&ccedil;eride meydana gelen &ouml;d&uuml;ller mutluluk verir. Vicdan gelişimi kem&acirc;l&acirc;t&acirc; erer. Evrensel Ahlak İlkeleri Eğilimi (Kohlberg) başlar. &Ouml;d&uuml;l&uuml;n dışına taşan Bizim Yunus gelir aklımıza. (Cennet cennet dedikleri / Birka&ccedil; k&ouml;şkle birka&ccedil; huri / İsteyene ver anları / Bana seni gerek seni) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Ouml;d&uuml;l &ouml;tesi &ouml;d&uuml;l tabirini kullanabiliriz.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Konumuz olan &ouml;d&uuml;l kavramından uzaklaşmadan cezadan da biraz bahsedelim. Ceza kişiye değil, davranışa y&ouml;nelik olmalıdır. Odaklanma cezaya değil, eyleme olmalı yani cezadan ka&ccedil;ış fırsatı tanınmalı. Ceza intikam &ouml;zelliği taşımamalı. Ceza alanın adalet duygusu sarsılmamalı. Dayak, işkence &ouml;zelliği taşımamalı. Su&ccedil; veya hata ile orantılı olarak verilmeli. Daha &ccedil;ok imkanların kısıtlanması şeklinde, mahrumiyetler olmalı. &Ouml;rneğin g&ouml;rev ve sorumluluklarını yapmayan bir &ccedil;ocuğa sevdiği bir oyun veya &ccedil;izgi filme ulaşmasını engellemek de bir cezadır. Kısaca ceza uyarı niteliği taşımalıdır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&Ouml;d&uuml;l m&uuml;jde niteliğinde olmalı ve &uuml;mide kapı aralamalıdır. &Uuml;mit yaşama tutunmaktır, başarmaktır. &Ouml;d&uuml;l belirtilen hedeflere yol a&ccedil;malıdır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Uygulamakta olduğum ve tavsiye isteyenlere de &ouml;nerdiğim &ouml;d&uuml;l sisteminden bahsetmek istiyorum. Bu uygulamalar altı, on iki yaş aralığı i&ccedil;indir. Uzmanların g&ouml;r&uuml;şlerinden yararlanılarak, denenmiş ve faydaları&nbsp; g&ouml;r&uuml;lm&uuml;ş uygulamalardır. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Hedefler &ouml;nceden belirlenmeli, hedeflere uygun &ouml;d&uuml;ller konulmalı. &Ouml;d&uuml;ller m&uuml;mk&uuml;nse biriktirilebilmeli ve oyun &ouml;zelliği barındırmalı. K&uuml;&ccedil;&uuml;k hedefler, orta hedefler ve b&uuml;y&uuml;k hedefler konmalı. Hedefe ne kadar yaklaşıldığı taraflarca bilinmeli.&nbsp; İlkeler belirlendikten sonra uygulamaya başlanmalı.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Yıllardır uyguladığım ve danışan velilere de &ouml;nerdiğim uygulamamız şu şekildedir.&nbsp; G&ouml;n&uuml;ll&uuml; velilerin de desteği ile sınıf i&ccedil;i market uygularız. Minik poşetlerde &ccedil;erezlerden, mevsim meyvelerine, &ccedil;ikolataya varıncaya kadar daha bir &ccedil;ok şey var. Bunlar kesinlikle temizliğine dikkat edilerek kullanılır. Hatta sınıfa gelemeyecek dondurma da kazanılır, hak eden kantinden &uuml;creti tarafımızca &ouml;denerek alır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Uygulamaya başlamadan her yerde rahat&ccedil;a bulunacak &ccedil;ay ocakları i&ccedil;in kullanılan markalardan alıp sınıfa getiriyorum. Farklı renklerde markalar olması işi hem cazip hale getiriyor hem de sayıların zihinlere kazınırca &ouml;ğrenilmesinde katkısı var. Birlik, onluk, y&uuml;zl&uuml;k kavramaları, onluk bozma işlemleri yaparak yaşayarak &ouml;ğrenilir. &nbsp;Belirlenen davranışlara marka miktarı tayin edilir.&nbsp; &nbsp;</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&Ouml;dev yapmak, kitap okumak gibi ama&ccedil;ların yanı sıra, davranışlarla ilgili marka miktarları belirlenir. İhtiyaca g&ouml;re davranış g&ouml;zlem formları da yapılabilmekte. Uyku saatlerinden diş fır&ccedil;alamaya varıncaya kadar pek &ccedil;ok davranış kapsam dahilinde olabilir. &nbsp;Hatta marka kazanmaya aileler de dahil olurlar. Mesela kitap okuma programına katılan, okumak i&ccedil;in kitap satın alan, veli etkinliklerine katılan veliler, &ccedil;ocukları i&ccedil;in markalar kazanırlar.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">G&uuml;neş &ccedil;arığı sıkar, &ccedil;arık da ayağı sıkar. Velilerin etkinliklere katılması g&ouml;n&uuml;ll&uuml;l&uuml;k esasına dayanır. Fakat işin ucunda marka olunca &ouml;ğrenciler ailelerinin g&ouml;nl&uuml;ne bırakmadan katılımlarını sağlar.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Cezalarda marka cinsinden olmaktadır. Hangi sebeple ne kadar marka kazanılırsa, aynı sebebin eksikliği dolayısıyla marka kaybedilir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&Ouml;ğrenci, marka &ouml;d&uuml;lleriyle bir&ccedil;ok kazanım elde eder. Marketten kendisi alış veriş yapabilir. &nbsp;Sinema, pizza, kebap vs kazanabilir. Hakkettiği dondurmayı yukarıda belirtilen şekilde alır. &nbsp;Marka karşılığı &ouml;ğretmenden &uuml;cretsiz &ouml;zel ders kazanırlar. Daha fazla şey sayabiliriz.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Buzdağının g&ouml;r&uuml;nmeyen y&uuml;z&uuml;nde daha &ccedil;ok şey kazanır. G&uuml;zel bir kitap okuma alışkanlığı. Planlı ders &ccedil;alışma alışkanlığı. Sayılarla ilgili beceri ve kazanımlar. D&uuml;r&uuml;stl&uuml;k, hak etmediğini almama. &Ouml;zg&uuml;ven, kendisine başkalarının da g&uuml;vendiğini fark eder, kendisine g&uuml;venmeyi &ouml;ğrenir. Tasarruf etmeyi &ouml;ğrenir. </span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Olmak yada olmamak işte b&uuml;t&uuml;n mesele bu! (William Shakespeare) denilen noktanın kendisinde olduğunu g&ouml;r&uuml;r. Markaları alanda kendisi, uzak kalan da yahut veren de. &Ccedil;arkı d&ouml;nd&uuml;rmeyi &ouml;ğrendiğinde &ccedil;ok şeyi &ouml;ğrenmiş olur.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Yerine yakışan k&uuml;&ccedil;&uuml;k, b&uuml;y&uuml;r. K&uuml;&ccedil;&uuml;c&uuml;k markalar, oyun ve eğlence tadına b&uuml;y&uuml;k işlere imza atar. &Ouml;d&uuml;l m&uuml;jdedir, her marka g&ouml;zde sevin&ccedil; &ccedil;i&ccedil;ekleri a&ccedil;tırır, g&ouml;n&uuml;lde yaşama tutunan &uuml;mit ışıkları yakar. &nbsp;</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">K&uuml;&ccedil;&uuml;k &ccedil;ocuklar, sosyalleşme dahil bir &ccedil;ok şeyi oyunla &ouml;ğrenirler. Kendi sınırlarını tanır, nerede durması gerektiğini de oyunla fark ederler.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Pekiştirilmek istenen davranışa uygun &ouml;d&uuml;ller konursa, istenilen davranışın yapılma sıklığı artar. K&uuml;&ccedil;&uuml;k &ccedil;ocuklarda somut hediyeler verilmeli. Yaş ilerledik&ccedil;e ve somut d&ouml;neme girildik&ccedil;e somut &ouml;d&uuml;ller verilmeli saygı, takdir gibi. &Ouml;d&uuml;llerin daha &ccedil;ok i&ccedil;sel olanına y&ouml;neltilmesi gerekir. Vicdan gelişimine imkan tanınmalı. </span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">K&uuml;&ccedil;&uuml;k &ccedil;ocuklarda &ouml;d&uuml;ller oyun cinsinden olursa bir kuşla birka&ccedil; taş vurulabilir. </span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Reyyan &ccedil;alışkan bir &ouml;ğrencimdi. İnşallah b&uuml;y&uuml;k başarılarına tanık olacağız. Sessizdi ve olaylara derinden yaklaşırdı. T&uuml;m &ouml;ğrenciler gibi o da markaları &ccedil;ok seviyordu. Zaten &ccedil;alışkan olan Reyyan, markaların cazibesiyle daha fazla &ccedil;alışıyordu ve s&uuml;rekli marka kazanıyordu. &Ouml;ğrenciler kazandığı markayla bir şeyler alıyor ve marka &ccedil;arkı d&ouml;n&uuml;yor. Marka kutularını ara sıra kontrol ediyorum. Bir ara s&uuml;rekli markalar azalmaya başladı. Azalan markaların yerine yenisini alıyorum. &Ccedil;ay ocakları ile yarışır hale geldim. Sene sonu geldi. Bizim Reyyan, kazandığı markaları biriktirmiş, y&uuml;zlerce markası olmuş. Marka hususunda &ccedil;ay ocakları ile ni&ccedil;in yarışır hale geldiğim &ouml;ğrenmiş oldum.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p>
AdminAdmin