GÜNCEL
Giriş Tarihi : 16-06-2021 07:45

Emeklilik ve borçlarla ilgili son dakika: Ekim'de emekli olma fırsatı

Emeklilik ve borçlarla ilgili son dakika: Ekim'de emekli olma fırsatı
<p><strong>Son dakika haberi:</strong>&nbsp;Bor&ccedil; yapılandırması milyonlarca kişiye erken emeklilik yolunu da a&ccedil;tı. Sigorta s&uuml;resi durdurulanlar ve&nbsp;<a href="https://larende.com" rel="tag" target="_blank">Bağ-Kur</a>&nbsp;bor&ccedil;luları e-devlet &uuml;zerinden başvurup yapılandırmaya giderek ekimde emeklilik hakkı kazanacak. Yasadan yararlanmak isteyen Bağ-Kur&#39;luların ceza ve faizleri silinecek. &Ouml;deyecekleri yeni rakam, enflasyon farkı ile hesaplanacak. Peşin &ouml;deyenlerse bu farkın y&uuml;zde 90&#39;ından kurtulacak. Yapılandırmadan yararlanmak i&ccedil;in 31 Ağustos&#39;a kadar, Sosyal G&uuml;venlik Kurumu&#39;na (SGK) başvurmak gerekiyor. Başvuranlar, 30 Nisan 2021&#39;e kadar oluşmuş prim bor&ccedil;larını yapılandırabilecek. İşte&nbsp;<strong>son dakika</strong>&nbsp;haberinin detayları</p> <p><strong>KİMLER YARARLANABİLİR?<br /> İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI</strong></p> <p>Prim bor&ccedil; yapılandırmasından kendi adına ve tarımda &ccedil;alışanlar, k&ouml;y ve mahalle muhtarları,&nbsp;<a href="https://larende.com" rel="tag" target="_blank">Bağ-Kur</a>&#39;lular yararlanabiliyor. Sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigorta primi gibi bor&ccedil;ların peşin veya ilk taksit &ouml;demelerinin 31 Ekim akşamına kadar yapılması gerekiyor. Bağ-Kur sigortalıları ihya bor&ccedil;ları i&ccedil;in sigorta dosyalarının bulunduğu sosyal g&uuml;venlik ilk m&uuml;d&uuml;rl&uuml;kleri ya da merkezlerinde 1 Temmuz ile 1 Kasım tarihleri arasında başvuracak.</p> <p>Sosyal G&uuml;venlik Kurumu&#39;na başvurarak durdurulan sigortalılık s&uuml;releri i&ccedil;in &ouml;denecek prim tutarının hesaplatılması gerekiyor. Birinci taksiti 31 Ekim tarihine kadar &ouml;deyenlerin ge&ccedil;mişte durdurulan hizmet s&uuml;releri canlandırılacak, sigortalılık s&uuml;resine eklenecek. Bu tarihe kadar yapılandırma kanunundan yararlanmayanların 31 Nisan tarihinden &ouml;nceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak prim bor&ccedil;ları silinecek. Faaliyetlerine devam edenlerin sigortalılıkları 1 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden başlatılacak.</p> <p>Sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi durumunda durdurulan sigortalılık s&uuml;relerinin tamamı sigortalılık s&uuml;resi olarak değerlendirilebilecek. Bunun i&ccedil;in talep tarihindeki prime esas kazan&ccedil; tutarı &uuml;zerinden hesaplanan borcun tamamının 3 ay i&ccedil;inde &ouml;denmesi gerek.</p> <p><strong>EMEKLİLİK DİLEK&Ccedil;ESİ VERİLEBİLİR</strong></p> <p>Daha &ouml;nce durdurulan hizmet s&uuml;relerini canlandıranlar i&ccedil;inde emeklilik bekleyenler dilek&ccedil;e verip emekli olabilecek. Kamu bankaları da yapılandırmadan yararlanıp emekli olacaklara kredi desteği konusunda dizi kolaylık sağlıyor. Vefat eden sigortalının hak sahipleri de başvuruda bulunarak &ouml;l&uuml;m aylığı alabiliyor.</p> <p>Sigortalılık s&uuml;resini canlandıranlar mevcut borcun sadece &uuml;&ccedil;te birini &ouml;deyecek. &Ouml;demenin yapıldığı tarihteki asgari &uuml;cret &uuml;zerinden hesaplama yapılıyor. Hangi yıl olursa olsun ge&ccedil;mişte dondurulan sigortalılık s&uuml;resinin her g&uuml;n&uuml; i&ccedil;in bu yıl 41.14 lira yatırılacak. Yapılandırma avantajından yararlanmayanlar daha sonra y&uuml;ksek prim &ouml;demek durumunda kalacak.</p> <p><strong>SAĞLIK&nbsp;</strong><strong>HİZMETİ&nbsp;</strong><strong>ALABİLECEKLER</strong></p> <p><a href="https://larende.com" rel="tag" target="_blank">Bağ-Kur</a>&nbsp;borcu olanların, ilk taksitlerini &ouml;dedikten sonra cari aylarda 60 g&uuml;nden fazla prim bor&ccedil;larının olmaması durumunda sağlık hizmeti, hastaneye gittiğinde provizyon alabilecek.</p> <p><strong>EK &Uuml;CRET YOK</strong></p> <p>Ayrıca 30 Nisan&#39;dan sonraki d&ouml;neme ait 60 g&uuml;nden fazla prim borcu olanlarla bakmakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml; oldukları kişiler 23 Ocak tarihli Cumhurbaşkanı kararı kapsamında sağlık hizmetlerinden &uuml;cret &ouml;demeden yararlanmaya devam edebilecek.</p> <p><a href="https://larende.com" rel="tag" target="_blank">Bağ-Kur</a>&nbsp;kapsamındaki sigortalılar yapılandırma başvuru sonu&ccedil;ları e-devlet &uuml;zerinden, adreslerine tebliğ edilen &ouml;deme planlarından, bankalardan ve m&uuml;racaatları halinde sosyal g&uuml;venlik il m&uuml;d&uuml;rl&uuml;kleri, merkezlerinden &ouml;ğrenilecek.</p> <p><strong>KREDİ KARTIYLA &Ouml;DEME</strong></p> <p>Yapılandırılan bor&ccedil;lar kredi kartıyla &ouml;denebilir. Kredi kartı kullanılması katsayı uygulanmasını engellemiyor.</p> <p>Son dakika bilgilerine g&ouml;re Bor&ccedil;larını son taksit de d&acirc;hil &ouml;deyenler hacizlerin tamamını kaldırıp teminatları geri alabilir.</p>
AdminAdmin