GÜNCEL
Giriş Tarihi : 14-06-2021 23:12

Etwinning Okulunda yürütülen 5 proje başarıyla tamamlandı

Etwinning Okulunda yürütülen 5 proje başarıyla tamamlandı
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">velilerin katılımı ve tam desteği de projelerin başarıyla y&uuml;r&uuml;tlmesinde &ouml;nemli bir etken oldu.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;Kuruculuğunu Mustafa KAYA&rsquo;nın yaptığı ve Sınıf &Ouml;ğretmeni Zahide Demet ARI ile birlikte y&uuml;r&uuml;tt&uuml;kleri ikisi yabancı olmak &uuml;zere 12 &ouml;ğretmen ve 176 &ouml;ğrenciyle y&uuml;r&uuml;tt&uuml;kleri &ldquo;Dramayla Kodlama At&ouml;lyem&rdquo; projesi ile &ouml;<span style="color:#212529">ğrenciler ve velilerde kodlama farkındalığı oluşturuldu.&nbsp; Aile katılımlı etkinlikler, &ouml;ğrencilerin aileleri ile kaliteli zaman ge&ccedil;irmelerini sağladı. Kodlamanın ve dramanın derslerde kullanılması ile &ouml;ğrencilerin derslere ilgisini arttı. Algoritmik d&uuml;ş&uuml;nme becerileri gelişen &ouml;ğrencilerimiz, bilgisayarlı ve bilgisayarsız kodlama etkinliklerini başarıyla tamamladılar. </span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Anasınıfı &ouml;ğretmeni Ceren AKKUŞ tarafından kurulan ve y&uuml;r&uuml;t&uuml;len &ldquo;3..2..1 GO!&rdquo; projesinde yurt &ccedil;apında 6 okul &ouml;ncesi &ouml;ğretmeni ve 64 &ouml;ğrenciyle birlikte y&uuml;r&uuml;tm&uuml;ş olup anasınıfı &ouml;ğrencilerine eğlenceli İngilizce&rsquo;nin temelini atmak hedeflenmiştir.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">İngilizce &ouml;ğretmeni Seda D&Ouml;LEK tarafından kurulan ve sınıf &ouml;ğretmeni Zeynep SERİN ile birlikte y&uuml;r&uuml;t&uuml;len &ldquo;English is fun&rdquo; projesi ile İngilizceyi web 2.0 ara&ccedil;ları yardımı ile eğlenceli hale getirerek &ouml;ğrenmelerine katkı sağlamak ve İngilizceyi sevilen bir ders haline getirmek hedeflenmiştir. İkisi yabancı ortaklı 10 &ouml;ğretmenin sınıfları ile birlikte y&uuml;r&uuml;tt&uuml;kleri projede 153 &ouml;ğrenci aktif olarak katılmıştır.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&ldquo;Bir Tık Uzakta D&uuml;nya&rdquo; projesi de İngilizce &ouml;ğretmeni Seda D&Ouml;LEK tarafından y&uuml;r&uuml;t&uuml;lerek tamamlanmıştır. İkisi yabancı ortaklı olmak &uuml;zere 11 &ouml;ğretmen ve 149 &ouml;ğrenci tarafından y&uuml;r&uuml;t&uuml;len projede uzaktan eğitim s&uuml;recinde interneti doğru kullanma ve d&uuml;nyayı internetten doğru tanıma etkinlikleri ile &ouml;ğrencilere yeni ufuklar a&ccedil;ılmaya &ccedil;alışılmıştır.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Sınıf &ouml;ğretmeni Hasan G&Uuml;ND&Uuml;Z tarafından y&uuml;r&uuml;t&uuml;len &ldquo;Ekonominin Minik Kahramanları&rdquo; projesi ile &ouml;ğrencilere finansal okuryazarlık becerileri kazanmaları hedeflenmiş, bu doğrultuda etkinlikler y&uuml;r&uuml;t&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. &Uuml;&ccedil;&uuml; yabancı olmak &uuml;zere 13 &ouml;ğretmen ve 190 &ouml;ğrenci ile tamamlanan projede &ouml;ğrenciler tutumlu olmanın &ouml;nemini &ccedil;eşitli etkinliklerle kavrama fırsatı bulmuşlardır.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Okulda y&uuml;r&uuml;t&uuml;len eTwinning projeleri ile &ouml;ğrenciler pek &ccedil;ok web 2.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ara&ccedil;larını amacına uygun kullanmayı &ouml;ğrenmişler, gelişen d&uuml;nyada olaylara ve problemlere farklı bakış a&ccedil;ısıyla bakma becerisi kazanmışlardır. Ayrıca uzaktan eğitim s&uuml;resince Kahoot uygulamasından &ouml;ğrencilere eğlenceli İngilizce yarışmaları yapılmış olup &ouml;ğrenilen konuların pekiştirilmesi sağlanmıştır.</span></span></span></span></p>
AdminAdmin