Etwinning Okulunda yürütülen 5 proje başarıyla tamamlandı

Karaman’ın ilk iki eTwinning okulundan biri olan Mehmet Çavaş İlkokulunda 20202-2021 eğitim öğretim yılında yürütülen 5 tane eTwinning projesi başarıyla tamamlandı. Projelerin pek çok etkinliği uzaktan eğitim sürecinde gerçekleşti

velilerin katılımı ve tam desteği de projelerin başarıyla yürütlmesinde önemli bir etken oldu.

 Kuruculuğunu Mustafa KAYA’nın yaptığı ve Sınıf Öğretmeni Zahide Demet ARI ile birlikte yürüttükleri ikisi yabancı olmak üzere 12 öğretmen ve 176 öğrenciyle yürüttükleri “Dramayla Kodlama Atölyem” projesi ile öğrenciler ve velilerde kodlama farkındalığı oluşturuldu.  Aile katılımlı etkinlikler, öğrencilerin aileleri ile kaliteli zaman geçirmelerini sağladı. Kodlamanın ve dramanın derslerde kullanılması ile öğrencilerin derslere ilgisini arttı. Algoritmik düşünme becerileri gelişen öğrencilerimiz, bilgisayarlı ve bilgisayarsız kodlama etkinliklerini başarıyla tamamladılar.

Anasınıfı öğretmeni Ceren AKKUŞ tarafından kurulan ve yürütülen “3..2..1 GO!” projesinde yurt çapında 6 okul öncesi öğretmeni ve 64 öğrenciyle birlikte yürütmüş olup anasınıfı öğrencilerine eğlenceli İngilizce’nin temelini atmak hedeflenmiştir.

İngilizce öğretmeni Seda DÖLEK tarafından kurulan ve sınıf öğretmeni Zeynep SERİN ile birlikte yürütülen “English is fun” projesi ile İngilizceyi web 2.0 araçları yardımı ile eğlenceli hale getirerek öğrenmelerine katkı sağlamak ve İngilizceyi sevilen bir ders haline getirmek hedeflenmiştir. İkisi yabancı ortaklı 10 öğretmenin sınıfları ile birlikte yürüttükleri projede 153 öğrenci aktif olarak katılmıştır.

“Bir Tık Uzakta Dünya” projesi de İngilizce öğretmeni Seda DÖLEK tarafından yürütülerek tamamlanmıştır. İkisi yabancı ortaklı olmak üzere 11 öğretmen ve 149 öğrenci tarafından yürütülen projede uzaktan eğitim sürecinde interneti doğru kullanma ve dünyayı internetten doğru tanıma etkinlikleri ile öğrencilere yeni ufuklar açılmaya çalışılmıştır.

Sınıf öğretmeni Hasan GÜNDÜZ tarafından yürütülen “Ekonominin Minik Kahramanları” projesi ile öğrencilere finansal okuryazarlık becerileri kazanmaları hedeflenmiş, bu doğrultuda etkinlikler yürütülmüştür. Üçü yabancı olmak üzere 13 öğretmen ve 190 öğrenci ile tamamlanan projede öğrenciler tutumlu olmanın önemini çeşitli etkinliklerle kavrama fırsatı bulmuşlardır.

Okulda yürütülen eTwinning projeleri ile öğrenciler pek çok web 2.0                                                                                                                                                                                 araçlarını amacına uygun kullanmayı öğrenmişler, gelişen dünyada olaylara ve problemlere farklı bakış açısıyla bakma becerisi kazanmışlardır. Ayrıca uzaktan eğitim süresince Kahoot uygulamasından öğrencilere eğlenceli İngilizce yarışmaları yapılmış olup öğrenilen konuların pekiştirilmesi sağlanmıştır.

EĞİTİM 14.06.2021 23:12:00 0