EKONOMİ
Giriş Tarihi : 05-01-2022 09:14

Halkbank'tan milyonlara faizsiz kredi desteği: 2024'e kadar geçerli olacak

 Halkbank'tan milyonlara faizsiz kredi desteği: 2024'e kadar geçerli olacak
<p>&nbsp;<a href="https://www.larende.com" target="_blank">Halkbank</a>, esnafa y&uuml;zde 50 faiz indirimli&nbsp;<a href="https://www.larende.com" target="_blank">kredi</a>&nbsp;kullandıracak. Bazı iş kollarında indirim desteği y&uuml;zde 100 olacak. S&ouml;z konusu destek 2024&#39;e kadar kullanılacak krediler i&ccedil;in ge&ccedil;erli olacak.</p> <p><strong>D&Ouml;VİZ ALAMAYACAK</strong></p> <p>T&uuml;rkiye ve Kuzey Kıbrıs&#39;ta esnaf ve sanatk&acirc;ra&nbsp;<a href="https://www.larende.com" target="_blank">Halkbank</a>&nbsp;tarafından kullandırılan ve 2024&#39;e kadar kullandırılacak kredilere y&uuml;zde 50&nbsp;<a href="https://www.larende.com" target="_blank">faiz indirimi</a>&nbsp;desteği sağlanacak. Bazı iş kollarında faiz indirimi y&uuml;zde 100 olacak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Krediyi talep eden esnaf veya sanatkardan, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmakta olduğunu ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı veya sahibi bulunmadığını beyan eden bir taahh&uuml;tname alınacak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kredinin tahsisi aşamasında esnaf ve sanatkarlardan bu karar kapsamında tahsis edilen kredinin faaliyet alanı dışında kıymetli maden ve d&ouml;viz alımında, diğer y&uuml;ksek riskli finansal ara&ccedil;larda, harcama yapılıncaya kadar bankada tutulanlar hari&ccedil; vadeli mevduatta, portf&ouml;y y&ouml;netim şirketlerinde ve aracı kurumlarda ya da bunlar dışında herhangi bir&nbsp;<a href="https://www.larende.com" target="_blank">kredi</a>&nbsp;verende ve herhangi bir yatırım aracında kullanılmayacağına dair taahh&uuml;tname alınacak</p> <p><strong>Amacı dışında veya ger&ccedil;eğe aykırı beyanlarla kullanıldığının tespit edilmesi halinde kredi, gelir kaybı uygulamasından &ccedil;ıkarılacak.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>İKİYİ GE&Ccedil;MEYECEK</strong></p> <p><a href="https://www.larende.com" target="_blank">Kredi</a>&nbsp;kullandırılacak esnaf ve sanatkarlara, geriye d&ouml;n&uuml;k bir yıllık s&uuml;re dikkate alınarak en fazla iki defa faiz indirimli kredi kullandırılabilecek ve toplamda geri &ouml;demesi devam eden faiz indirimli kredi hesap sayısı ikiyi ge&ccedil;emeyecek. Bu kararın y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdiği tarih itibarıyla devam eden ikiden fazla faiz indirimli kredisi bulunan esnaf ve sanatkarların kredileri, Karar kapsamında izlenecek, durumları bu maddeye uygun hale gelene kadar yeni kredi kullandırılmayacak. 2020 ve 2021 yıllarında &quot;Ekonomik İstikrar Kalkanı&quot; paketi kapsamında esnaf ve sanatkarlara kullandırılan krediler, kullandıran tarihinden itibaren bu fıkra h&uuml;km&uuml;nden istisna tutuldu.</p> <p><strong>BİR YILLIK USTALIK BELGESİ</strong></p> <p><a href="https://www.larende.com" target="_blank">Kredi</a>&nbsp;başvuru tarihinde en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olan ve bu belgeyle ilgili sanat kollarında son bir yıl i&ccedil;inde işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatk&acirc;rlara kullandırılan ve bakiyesi s&ouml;z konusu yıllara devreden krediler i&ccedil;in de y&uuml;zde 100 faiz indirim oranı uygulanacak. Bu destekten son bir yıl i&ccedil;inde faaliyetini veya m&uuml;kellefiyetini sonlandıranlar yararlanamayacak.</p> <p><strong>MAKİNE, EKİPMAN KAPSAMDA</strong></p> <p>Esnafa makine ve ekipman alımı, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve d&ouml;ner sermaye ihtiya&ccedil;larının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi s&ouml;z konusu yıllara devreden kredilere i&ccedil;in y&uuml;zde 100 faiz indirim oranı uygulanacak</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
AdminAdmin