Anahtar Kelimeler: Kadir Gecesi’ Belirtileri Nelerdir?

KÜLTÜR - SANAT

KÜLTÜR - SANAT Haberleri


Kadir Gecesi’nin Belirtileri Nelerdir?

Kadir Gecesi’nin alametleri nelerdir? Ayet ve hadislerle Kadir Gecesi’nin belirtileri...

Prof. Dr. Ömer Çelik, Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’in ekseriyetle son 10 gecede arayınız buyurduğu Kadir Gecesi’nin belirtilerini anlatıyor. Ayrıca istifade için Kadir Gecesi ile ilgili ayet ve hadisleri derledik.

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYETLER

“Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rabblerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar.” (Kadîr Sûresi, 1-5)

“Biz Kur’an’ı kutlu bir gecede indirdik.” (Duhân Sûresi, 3)

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Kadir Gecesi’nin İhyâsı

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Hazret-i Peygamber şöyle buyurdu:

“Faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesi’ni değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 25, 27, 28, 35, Savm 6, Terâvih 1, Leyletü'l–kadr 1)

Kadir Gecesi’ni Ne Zaman Aramalıyız?

Abdullah İbni Ömer’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, bir grup sahâbî, rüyalarında Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın son yedi gecesinde olduğunu görmüşler (ve bunu Hz. Peygamber’e bildirmişler)di. Bunun üzerine Resûlullah şöyle buyurdu:

“Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi’ni arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” (Buhârî, Leyletü’l–kadr 2, Ta’bîr 8)

Hazret-i Ayşe’den rivayet edildiğine göre Resûlullah, Ramazan ayının son on gününde câmiye kapanır ibadete soyunur ve şöyle buyururdu:

“Kadir Gecesi’ni ramazanın son on günü içinde arayınız!” (Buhârî, Leyletü'l–kadr 3)

Hazret-i Ayşe’den rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyururdu:

“Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on günündeki tek gecelerde arayın!” (Buhârî, Leyletü'l–kadr 3)

Peygamberimiz Ramazan’ın Son On gününde Ne Yapardı?

Yine Hazret-i Ayşe şöyle dedi:

Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi. (Buhârî, Leyletül–kadr 5; Müslim, İtikaf 7)

Hazret-i Ayşe’den rivayet edildiğine göre Resûlullah, Ramazan’da diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazan’ın son on gününde de Ramazan’ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ'tikâf 8)

Kadir Gecesi’nde Nasıl Dua Edilmeli?

Hazret-i Ayşe şöyle dedi:

“– Ey Allah'ın Resulü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.

– Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et.” buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84)

KÜLTÜR - SANAT 6.05.2021 07:48:00 0