https://www.facebook.com/ayyildiz7070
Anahtar Kelimeler: Karaman’ Karantinaya Alındı!


Karaman’da Bir Köy Daha Karantinaya Alındı!

Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Karaağaç Köyünde temaslı kişi sayısının fazla olması nedeniyle köy karantina altına alındı.

Ayrancı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı şöyle:

“Ayrancı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam V. Evren Çakır Başkanlığında, aşağıda isim veimzaları bulunan üyelerin katılımı ile Kaymakamlık toplantı salonundatoplanmıştır. Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların İlçemiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik olarak 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. Ve 72. Maddelerine istinaden aşağıdaki kararın alınması uygun görülmüştür.

1-İlçemiz Karaağaç Köyü’nde, COVİD-19 pozitif tanısı konulanhastaların ve yapılan filyasyon çalışması neticesinde temaslı kişi sayısının fazla olması nedeniyle vaka sayısının artma riski fazla olduğundan; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (COVID-19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 13/02/2020 tarihve saat 19:00 itibariyle Karaağaç Köyü’nün giriş ve çıkışlarının kapatılarak ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınarak uygulanmasına,

2.Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.”

AYRANCI 13.02.2021 20:26:00 0