GÜNCEL
Giriş Tarihi : 08-06-2021 16:57

Kmü Takımları Teknofest’te Ön Elemeyi Geçti

Kmü Takımları Teknofest’te Ön Elemeyi Geçti
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p> <table align="left" style="border:undefined"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:11.5pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Karamanoğlu Mehmetbey &Uuml;niversitesi (KM&Uuml;) M&uuml;hendislik Fak&uuml;ltesi Elektrik Elektronik M&uuml;hendisliği B&ouml;l&uuml;m&uuml; &ouml;ğrencilerinin oluşturduğu KM&Uuml;TECH ve STARKİNG takımları TEKNOFEST 2021&rsquo;de &ouml;n elemeyi ge&ccedil;ti.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">İHA&rsquo;lara Kablosuz G&uuml;&ccedil; Aktarımı ve Depolama </span></span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:11.5pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">KM&Uuml; M&uuml;hendislik Fak&uuml;ltesi Elektrik-Elektronik M&uuml;hendisliği B&ouml;l&uuml;m&uuml; lisans &ouml;ğrencileri S&uuml;meyye İleri ve Cansu &Uuml;nl&uuml; tarafından kurulan ve danışmanlığını Do&ccedil;. Dr. Selami Balcı&rsquo;nın yaptığı KM&Uuml;TECH takımı &quot;Kablosuz G&uuml;&ccedil; Transferi Kullanarak İHA&rsquo;lara Enerji Aktarımı ve Depolanması&quot; konulu projeleri ile &ouml;n eleme turunu ge&ccedil;erek TEKNOFEST 2021 &Ccedil;evre ve Enerji Teknolojileri yarışmasında detaylı tasarım aşamasına ge&ccedil;ti. </span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:11.5pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Proje ile kablosuz g&uuml;&ccedil; transferi aracılığıyla İHA&rsquo;lara enerji aktarımı ve enerjinin depolanması hedefleniyor. Bu sayede enerji &uuml;retiminde &ccedil;evreye verilen zarar en aza indirgenip enerji aktarımının herhangi bir kablo veya soket kullanmadan, mevcut bataryalarda s&ouml;k-tak işlemi yapılmadan sağlanması &ouml;ng&ouml;r&uuml;l&uuml;yor. Projenin &ouml;ncelikli olarak arama kurtarma faaliyetleri, afet ve acil durum y&ouml;netimi sistemleri, askeri elektronik sistemler, haberleşme sistemleri, hassas tarım ve ulaşım sistemlerinde kullanılması bekleniyor.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:11.5pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Yapay Zekalı Elma Ayrıştırma ve Boylama</span></span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:11.5pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Yine KM&Uuml; M&uuml;hendislik Fak&uuml;ltesi Elektrik-Elektronik M&uuml;hendisliği B&ouml;l&uuml;m&uuml;nden lisans &ouml;ğrencileri Oğuzhan G&ouml;ktaş, Mustafa &Uuml;ren, &Ouml;mer Faruk Picak, Abdurrahman Coşkun ve y&uuml;ksek lisans &ouml;ğrencisi M&uuml;cahit Akar tarafından kurulan ve danışmanlığını Elektrik-Elektronik M&uuml;hendisliği B&ouml;l&uuml;m&uuml; Arş. G&ouml;r. Muhammet Fatih Aslan&rsquo;ın yaptığı STARKİNG Tarım Teknolojileri Takımı, &ldquo;G&ouml;r&uuml;nt&uuml; İşleme ve Yapay Zeka Tabanlı Elma Ayrıştırma ve Boylama&rsquo; projesi ile başarı elde ederek TEKNOFEST 2021 Tarım Teknolojileri yarışmasında detaylı tasarım aşamasına ge&ccedil;ti. </span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:11.5pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Proje, &ouml;zellikle Karaman&#39;da elma &uuml;retiminde verimini artırmak ve hızlı bir &uuml;retime destek sağlamak i&ccedil;in otomatik elma ayrıştırıcı bir sistemi &ouml;neriyor. Proje ile bant &uuml;zerinde hareket eden elmaların boyut ve sağlamlık (darbe, leke, &ccedil;&uuml;r&uuml;k) tespitinin g&ouml;r&uuml;nt&uuml; işleme ve yapay zek&acirc; y&ouml;ntemleri kullanılarak ger&ccedil;ekleştirilmesi ama&ccedil;lanıyor. Bunun i&ccedil;in bant &uuml;zerine yerleştirilen kameralar aracılığıyla elmaların ger&ccedil;ek zamanlı olarak izlenmesi &ouml;ng&ouml;r&uuml;l&uuml;yor. G&ouml;r&uuml;nt&uuml; işleme ve yapay zeka teknolojisi kullanılarak tasarlanan proje ile insan g&ouml;z&uuml;nden ka&ccedil;an hataların en aza indirilmesi ve bu sayede &uuml;retimin verimli ve hızlı hale getirilmesi hedefleniyor.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:11.5pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">TEKNOFEST 2021&rsquo;de &ouml;n elemeyi ge&ccedil;en takımlar, KM&Uuml; Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi tarafından da destekleniyor.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</p>
AdminAdmin