GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-06-2021 15:47

Lisede bu yıl sınıfta kalma kaldırıldı

Lisede bu yıl sınıfta kalma kaldırıldı
<p>&nbsp;</p> <p>Lisede devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı olmayacak.<br /> <br /> Baraj derslerden kalanlar ile yıl sonu puanı 50&#39;nın altındakiler de sorumlu olarak bir &uuml;st sınıfa ge&ccedil;ecek.<br /> <br /> Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim s&uuml;recini g&ouml;z&uuml;n&uuml;ne alarak lisede sınıf ge&ccedil;me kriterlerine ilişkin d&uuml;zenlemeler yaptı .<br /> <br /> Buna g&ouml;re, karneler sadece birinci d&ouml;nem veya her iki d&ouml;neme ait puanlara g&ouml;re d&uuml;zenlenecek.<br /> <br /> Her iki d&ouml;neme ait hi&ccedil; yazılı sınav ya da performans, proje notu olmayanların velileri aranarak, ikinci d&ouml;nem sınavlarına girmeleri istenecek.<br /> <br /> Sınava girmeyenler t&uuml;m derslerden sorumlu olarak bir &uuml;st sınıfa ge&ccedil;ecek. Yıl sonu başarı puanı 50&#39;nin altında olan hazırlık &ouml;ğrencileri de sorumlu olarak 9. sınıfa ge&ccedil;ebilecek.<br /> <br /> Yazıya g&ouml;re, 12. sınıfların diplomaları, uzaktan eğitimin sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak d&uuml;zenlecek.<br /> <br /> Başarısız dersi olanlar 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında sorumluluk sınavlarına girecek.<br /> <br /> Mesleki ve teknik liselerde okuyan 12. sınıf &ouml;ğrencileri de yapamadıkları veya eksik yaptıkları zorunlu stajlarından muaf tutuldu.<br /> <br /> Salgın nedeniyle karne ve başarı belgeleri dijital ortamda verilecek. Basılı halini isteyenlerin okul m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerine başvurması gerekiyor</p>
AdminAdmin