GÜNDEM
Giriş Tarihi : 11-12-2021 09:55

Milletvekili Eser: Meclis Kürsüsünden Yatırımları Değerlendirdi

Milletvekili Eser: Meclis Kürsüsünden Yatırımları Değerlendirdi
<p>TBMM&#39;de devam eden 2022 B&uuml;t&ccedil;e G&ouml;r&uuml;şmeleri&#39;nde AK Parti Karaman Milletvekili Av. Selman Oğuzhan Eser, Devlet Su İşleri Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; b&uuml;t&ccedil;esi &uuml;zerine konuşmada şu ifadelere yer verdi:</p> <p>&quot;Sayın Başkan, Değerli milletvekilleri Devlet Su İşleri Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;&#39;n&uuml;n b&uuml;t&ccedil;esi &uuml;zerine AK Parti grubumuz adına s&ouml;z almış bulunuyorum. Bu vesileyle genel kurulu ve Aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.</p> <p>&Uuml;lkemizdeki su kaynaklarının y&ouml;netilmesi ve işletilmesinde &ouml;nc&uuml; kuruluş olan DSİ genel m&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, su ve toprak kaynaklarımızın, &ccedil;evre duyarlılığı ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik esasları dahilinde geliştirilmesini sağlayıp; taşkın koruma, hidroelektrik enerji &uuml;retme, sulu ziraati yaygınlaştırma ve belediyelere i&ccedil;me suyu temini amacıyla &ccedil;alışmalar yapıp, barajlar inşa eden k&ouml;kl&uuml; ve etkin bir kuruluş olmuştur.</p> <p>Kurumun &ouml;zellikle son 19 yılda &ccedil;alışmalarıyla &uuml;lkemizde baraj sayısı 927&rsquo;ye, bent sayısı 3313&rsquo;e, i&ccedil;me suyu ve atık su tesisi 390&rsquo;a, taşkın koruma tesisi ise 10246&rsquo;ya ulaşmıştır. Yatırımların toplam maliyeti 284 milyar TL&rsquo;nin &uuml;zerine &ccedil;ıkmıştır.</p> <p>Son 19 yılda memleketim Karaman&rsquo;da DSİ tarafından 8 baraj, 8 g&ouml;let, 10 sulama tesisi, şehrin i&ccedil;me suyu arıtma tesisi ve isale hattı hizmete alınmıştır. İnşaat safhasında 1 baraj, 2 g&ouml;let, 7 sulama tesisi bulunmaktadır. Bunların yanında 5 baraj, 3 g&ouml;let, 4 yeraltı depolama, 10 adet sulama tesisi, proje ve planlama safhasındadır. Yapılan ve yapımı devam eden dere ıslah ve arazi toplulaştırma &ccedil;alışmalarını, hidroelektrik santrallerini burada sadece s&ouml;yleyerek ge&ccedil;iyorum. Saymakla basit gibi g&ouml;r&uuml;nse de b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n anlaşılması a&ccedil;ısından, yapıldığı g&uuml;n&uuml;n değeriyle her şeyin en iyisini hak eden şehrime 7 milyar TL&rsquo;nin &uuml;zerinde sadece DSİ yatırımı yapıldığını ifade etmeliyim.</p> <p>Mavi t&uuml;nel ne oldu? Denilerek 3 kelime ile basit&ccedil;e sorulan, b&ouml;lgemi de yakından ilgilendiren b&uuml;y&uuml;k bir projeden bahsetmek istiyorum. Mavi t&uuml;nel; t&uuml;nel mi, kanal mı yoksa baraj mı? Torosların vadilerinde 3 baraj d&uuml;ş&uuml;n&uuml;n, bunları d&uuml;ş&uuml;nmek i&ccedil;in &ouml;nce yapmak gerekir, yapmak i&ccedil;in buralara ulaşmak gerekir, ulaşmak i&ccedil;in yollar, k&ouml;pr&uuml;ler, viyad&uuml;kler, t&uuml;neller gerekir. T&uuml;m bunları d&uuml;ş&uuml;nemeyenler bize &ldquo;yol karın doyurmuyor, ihalecisiniz&rdquo; derler. Bunları yapmak i&ccedil;in yola &ccedil;ıktığımızda bu memlekette maalesef yol yoktu gidecek.</p> <p>Evet; mavi t&uuml;nel, Yapımı milyarca lira olan 3 baraj, bu barajları birbirine bağlamak i&ccedil;in yapılan 18 km uzunluğunda, 4 bu&ccedil;uk metre &ccedil;apında su t&uuml;nelleri, mavi reg&uuml;lat&ouml;r&uuml;nden 125 km uzunluğunda Karaman ve Konya ovasına su taşıyan Ahi kanalı ve kanaldan gelen sular ile sel ve taşkın suları biriktirecek olan Hotamış Depolaması, proje &uuml;zerinde tamamlanmış kapalı devre tarımsal sulama sistemleri d&uuml;ş&uuml;n&uuml;n. Karaman ve Konya sınırlarında yapımı ve projeleri devam ederek s&uuml;rekli genişleyen kapalı sulama sistemleri d&uuml;ş&uuml;n&uuml;n ve t&uuml;m bunların &uuml;lke ekonomisine katkısını&hellip;. Bir hayal, bir r&uuml;ya iken ve şimdi ger&ccedil;ekleşmesi an meselesi olan İ&ccedil; Anadolu&#39;nun en b&uuml;y&uuml;k ovasının su ihtiyacını karşılayacak bir yatırım d&uuml;ş&uuml;n&uuml;n. Siyasi engellemelere, PKK&rsquo;nın saldırdığı şantiyelere, yakılan iş makinelerine rağmen bunun gibi y&uuml;zlerce yatırımı ger&ccedil;ekleştirecek inanca ve ufka sahip, ufkun da &ouml;tesini &ouml;ng&ouml;ren bir lider d&uuml;ş&uuml;n&uuml;n.</p> <p>İşin i&ccedil;inde olmayanlar, memleket i&ccedil;in kaygısı derdi olmayanlar bu işlere başlanırken &ouml;nce &ldquo;ne gereği vardı, israf derler&rdquo; sonra herkesten &ccedil;ok istermiş gibi &ldquo;hani ne oldu? siz yapamadınız biz bitireceğiz derler&rdquo;, iş bitince de &ldquo;Kendi cebinizden mi yaptınız&rdquo; derler, &ldquo;peşkeş &ccedil;ektiniz, rantcılar, ihaleciler, yolsuzluk yaptınız&rdquo; derler. Varsın desinler. T&uuml;m bunlar, biz yapana kadar bunca yıl yokluktan mı yapılmadı? Vardı ise peki niye yapılmadı?</p> <p>Memleketin hayrına yapılmak istenen her şey AK parti &ouml;ncesinde bu zihniyetle nasıl engellenmişse, bug&uuml;n aynı zihniyetin s&ouml;ylemiyle artık engellenemeyen millete hizmetin, &uuml;lkenin milli menfaatlerini fiilen savunmanın adı rant&ccedil;ılık, yolsuzluk olacaksa var olsun.</p> <p>N&uuml;kleer santral, hidroelektrik, termik santraller ve barajlar yapılırken; &uuml;lkenin enerji ihtiyacından kaynaklı milyarlarca lira dış ticaret a&ccedil;ığı verdiğini bile bile s&ouml;zde &ccedil;evrecilik yaparak, yaşanan doğal afetleri bile yaptığımız yatırımlara bağlayarak, t&uuml;m bunların karşısında duranlarla mı T&uuml;rkiye g&uuml;&ccedil;lenecek?</p> <p>Tek derdi Recep Tayyip Erdoğan olan kaptansız tayfalarla mı bu gemi bu fırtınada y&uuml;r&uuml;yecek? B&ouml;yle sığ anlayışla, bu gerici zihniyetle geliyoruz diyenleri milletimiz elbette g&ouml;recektir diyor. B&uuml;t&ccedil;enin hayırlar getirmesini diliyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum&quot; diyerek s&ouml;zlerini noktaladı.&nbsp;</p>
AdminAdmin