YEREL
Giriş Tarihi : 18-01-2022 17:19

ORTAK AKIL İLE BÖLGESEL KALKINMA

ORTAK AKIL İLE BÖLGESEL  KALKINMA
<p>T&uuml;rk Girişim ve İş D&uuml;nyası Konfederasyonu (T&Uuml;RKONFED) &uuml;yesi federasyonların kapasitelerini geliştirip, sivil toplum bilincini artırmayı ve ortak akıl ile b&ouml;lgesel kalkınmayı hedefleyen B&ouml;lgesel İş Ağları Projesi (BİA Projesi), TR52 (Konya, Karaman) B&ouml;lgesi &ccedil;alışması Mevlana Sanayi ve İş D&uuml;nyası Federasyonu (MEVLANASİFED) ev sahipliğinde 20 Ocak &nbsp;2022 tarihinde Konya&rsquo;da başlıyor.</p> <p>MEVLANASİFED; Sivil Toplum Destek Programı III kapsamında T&Uuml;RKONFED y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;l&uuml;ğ&uuml;nde hayata ge&ccedil;irilen BİA Projesi&rsquo;nin b&ouml;lge &ccedil;alışmalarıyla &uuml;ye dernekler, TR52 B&ouml;lgesi (Konya, Karaman) sivil toplum &ouml;rg&uuml;tleri, yerel y&ouml;netimler, kalkınma ajansı ve kamu kurum temsilcileri ile bir araya gelecek. T&Uuml;RKONFED Y&ouml;netim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz &Uuml;nal ve MEVLANASİFED Başkanı İclal G&uuml;liz Arıkoğlu&rsquo;nun a&ccedil;ılış konuşmaları sonrası sentez &ccedil;alışma toplantıları ile devam edecek.&nbsp;</p> <p>T&uuml;rkiye&rsquo;de ilk uygulamalar BİA&rsquo;da&nbsp;</p> <p>Sivil toplum kapasitesinin arttırılarak ortak akıl ile b&ouml;lgede ekonomik, k&uuml;lt&uuml;rel ve sosyal kalkınmayı hedefleyen projeler geliştirilmesine odaklanan MEVLANASİFED, toplumun yaratıcı enerjisinin t&uuml;m aşamalara dahil olabilmesi ve katılımcılığı arttırmak amacıyla www.fikrimiz.org platformu &uuml;zerinden genel katılıma a&ccedil;ık, &ouml;d&uuml;ll&uuml; fikir yarışmaları ger&ccedil;ekleştiriliyor. &nbsp;</p> <p>T&uuml;rkiye&rsquo;de ilk defa sivil toplum kuruluşlarında uygulanan sosyal iş modelinin yer aldığı sivil toplum kuruluşlarına y&ouml;nelik stratejik planlama d&ouml;ng&uuml;s&uuml;, iş birliği ve ağ oluşturma, paydaş y&ouml;netimi, katılımcılık, hak temelli yaklaşım, savunuculuk, sosyal etki, dijital ara&ccedil;lar, sosyal medyanın etkin kullanımı, kurum i&ccedil;i iletişim, medya iletişimi, finansal kaynak geliştirme, kurumsallaşma ve proje y&ouml;netimi adımlarıyla Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi ve Videa Bilişim tarafından b&uuml;t&uuml;nsel bir yaklaşım ile planlanan b&ouml;lgesel &ccedil;alışmalar devam ediyor.</p> <p>BİA Nedir?</p> <p>Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı 3. D&ouml;nemi kapsamında T&Uuml;RKONFED y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;l&uuml;ğ&uuml;nde hayata ge&ccedil;irilen ve &uuml;&ccedil; aşamadan oluşan BİA Projesi&rsquo;nin birinci aşamasında T&Uuml;RKONFED &ccedil;atısı altında yer alan 30 federasyonun kurumsal kapasitelerini ve proje geliştirme becerilerini artırmak, &uuml;ye federasyonların tam zamanlı personeline y&ouml;nelik mesleki bilgilerini, yetkinliklerini ve ağ i&ccedil;indeki işbirliğini geliştirmek i&ccedil;in bir eğitim programının geliştirildi.</p> <p>12 ay s&uuml;recek projenin ikinci aşamasında ise pilot b&ouml;lge olarak se&ccedil;ilen T&Uuml;RKONFED &uuml;ye federasyonlarından İPEKYOLUSİFED (Erzurum, Erzincan, Bayburt), DOĞUSİFED (Van, Bitlis, Hakkari, Muş, Bitlis), DASİFED (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye), &nbsp;MEVLANASİFED (Konya, Karaman), &nbsp;TRAKYASİFED (Tekirdağ, Kırklareli, Edirne) ev sahipliğinde Anadolu&rsquo;da sivil toplum kapasitesinin geliştirilmesi, işbirliklerini artırılması, ortak akıl ile b&ouml;lgesel kalkınma i&ccedil;in projeler oluşturulması ve b&ouml;lge kalkınmaya y&ouml;nelik tasarlanacak projelerin geliştirilme aşamasına toplumun da dahil olabilmesi i&ccedil;in www.fikrimiz.org platformu &uuml;zerinden genel katılıma a&ccedil;ık &ouml;d&uuml;ll&uuml; fikir yarışmaları d&uuml;zenleniyor.</p> <p>Projenin &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; aşamasında ise T&Uuml;RKONFED&#39;e &uuml;ye t&uuml;m federasyonların, derneklerin ve &uuml;yelerinin birbirleriyle bağlantı kurabilecekleri bir dijital platform oluşturuldu.</p> <p>BİA projesi hakkında detaylı bilgi almak i&ccedil;in: https://bia.turkonfed.org/</p> <p>B&ouml;lgesel İş ağları Projesi (BİA) T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının ü&ccedil;üncü d&ouml;nemi kapsamında hibe desteği almıştır. Programın S&ouml;zleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir. Sivil Toplum Destek Programı STK&rsquo;ların kapasitelerinin gü&ccedil;lendirilmesine y&ouml;nelik yürütülen bir hibe programıdır ve Sivil Toplum Destek Programının ü&ccedil;üncü d&ouml;neminde verilen desteklerle STK&rsquo;ların kurumsal kapasitesinin artırılması ve STK&rsquo;lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi; aktif vatandaşlık ve STK&rsquo;ların karar alma süre&ccedil;lerine katılımının desteklenmesi ve son olarak aktif vatandaşlık i&ccedil;in yasal &ccedil;er&ccedil;evenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.</p> <p>T&Uuml;RKONFED Hakkında:&nbsp;<br /> &Ccedil;atısı altında 30 federasyon ve 284 dernek &uuml;zerinden 50 bine yakın şirket yer alan T&Uuml;RKONFED, &uuml;ye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin y&uuml;zde 83&#39;&uuml;n&uuml;, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık y&uuml;zde 55&rsquo;ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İ&ccedil; Anadolu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Kuzey Anadolu, Doğu Karadeniz, İ&ccedil; Anadolu, G&uuml;ney Ege, Doğu Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, G&uuml;ney Marmara, &Ccedil;ukurova, Kuzey Marmara, Doğu ve G&uuml;neydoğu Anadolu, G&uuml;neydoğu, Zafer, İpekyolu, Kapadokya, Mevlana, Doğu, Serhat, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonu&rsquo;nun yanı sıra Sekt&ouml;rel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Yapı &Uuml;r&uuml;nleri &Uuml;reticileri Federasyonu da T&Uuml;RKONFED &uuml;yeleridir. T&Uuml;RKONFED, Avrupalı KOBİ&rsquo;lerin &ccedil;atı &ouml;rg&uuml;t&uuml; olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon &ccedil;alışanı temsil eden Avrupa KOBİ Birliği (SMEunited) &uuml;yesidir.<br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
AdminAdmin