GÜNCEL
Giriş Tarihi : 05-03-2021 16:28

REKTÖR NAMIK AK’TAN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

REKTÖR NAMIK AK’TAN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif"><span style="color:black"><span style="font-size:11.5pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&ldquo;Varlıklarıyla d&uuml;nyamızı g&uuml;zelleştiren, emekleri ve &ccedil;abalarıyla hayatımızın her anına dokunan kadınlarımız her t&uuml;rl&uuml; &ouml;vg&uuml; ve takdirin &uuml;st&uuml;nde, başımızın tacıdırlar. Onlar olmasaydı ne sevgiyi, ne şefkati, ne iyi niyetini korumayı, g&uuml;zel konuşmayı ve ne de g&uuml;zel d&uuml;ş&uuml;nmeyi layıkıyla bilemezdik. Kadınların i&ccedil;inde olmadığı bir d&uuml;nya nasıl d&uuml;ş&uuml;nemezsek onların hak ettikleri değeri bulamadığı bir yaşam şekli de tahayy&uuml;l etmememiz gerekir.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif"><span style="color:black"><span style="font-size:11.5pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Milletimizin dara d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml; her an g&ouml;z&uuml;n&uuml; kırpmadan kendini ve evlatlarını vatan uğruna feda eden, eli titremeden varını yoğunu kutlu davasına adayan kadınlarımız, evimizde ve ailelerimizde dirliğimizin baş mimarı oldukları kadar, &uuml;lkemizin &ccedil;alışma yaşamındaki etkinlikleri, devletimizin her kademesinde yerine getirdikleri g&ouml;revler, her şeyden de &ouml;nemlisi toplumumuzda ahlakı, sevgi ve saygıyı, vefayı, en y&uuml;ksek sadakati, inancı, huzur ve adaleti temsil etmeleriyle hayatımızda en g&uuml;vendiklerimizdir.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif"><span style="color:black"><span style="font-size:11.5pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Kadın hakları konusunda farkındalık oluşturmak ve kadınların karşılaştıkları mağduriyetleri gidermek amacıyla her yıl 8 Mart&#39;ta kutlanan D&uuml;nya Kadınlar G&uuml;n&uuml;&#39;nde, kadınlarımızın toplumumuzdaki &ccedil;ok y&ouml;nl&uuml; rollerini bir kez daha g&ouml;zden ge&ccedil;irmemiz ve gerek aile i&ccedil;indeki gerekse &ccedil;alışma hayatındaki sorunlarına ilişkin daha duyarlı olmamız en b&uuml;y&uuml;k temennimizdir. </span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif"><span style="color:black"><span style="font-size:11.5pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Bu vesileyle, en derin sevgileri ve iyilik dolu y&uuml;rekleri ile hayatımızın vazge&ccedil;ilmezi olan kadınlarımızın 8 Mart D&uuml;nya Kadınlar G&uuml;n&uuml;&#39;n&uuml; kutluyorum.&quot;</span></span></span></span></span></span></p>
AdminAdmin