GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-06-2021 09:07

Son dakika: Hurda plastik ithalatında yeni dönem başlıyor! Düzenlemede son aşamaya gelindi...

Son dakika: Hurda plastik ithalatında yeni dönem başlıyor! Düzenlemede son aşamaya gelindi...
<p>Hurda plastik ithalatına Ticaret Bakanlığı yeni &ccedil;alışma başlattı. Hem sekt&ouml;r&uuml; hem de &ccedil;evreyi koruyacak yeni bir d&uuml;zenleme tamamlanmak &uuml;zere...</p> <p>Ge&ccedil;en yıl haber ajansı AFP&#39;nin, bu yıl BBC ile Greenpeace&#39;in &quot;Avrupa&#39;nın &ccedil;&ouml;p&uuml; T&uuml;rkiye&#39;ye getirildi&quot; iddiaları &uuml;zerine Ticaret Bakanlığı&#39;nın hurda plastik ithalatına yasak getirmesi plastik sanayicilerini vurmuştu. Edinilen bilgiye g&ouml;re Ticaret Bakanlığı hem sekt&ouml;r&uuml; hem de &ccedil;evreyi koruyacak yeni bir d&uuml;zenlemeyi tamamlamak &uuml;zere. Yeni d&uuml;zenleme kapsamında şirket lisanslarının yeniden g&ouml;zden ge&ccedil;irilmesinden, sermaye yeterliliğine kadar bir&ccedil;ok yeni madde bulunuyor.</p> <p>Ayrıca yurti&ccedil;indeki hammadde teminine de &ouml;ncelik verilecek. Yerli kaynaklara ulaşım kolaylaştırılacak. T&uuml;rkiye&#39;ye gelen plastiğin &ccedil;&ouml;p değil hammadde olduğunu ifade eden plastik sanayicileri de yeni d&uuml;zenlemeye odaklandı. Zira ani iptal y&uuml;zlerce fabrikanın bir anda &uuml;retimden d&uuml;şmesine neden olmuştu. Konuyla ilgili yeni d&uuml;zenlemenin hem &ccedil;evre hem de &uuml;retim anlamında bir fırsat olabileceğini belirten T&uuml;rk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, &quot;Yeniz d&uuml;zenlemeler sekt&ouml;r adına umut verici olabilir. Bu işi layıkı ile yapan ile yapmayanın ayrışması gerekiyor. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; toplanan ve geri d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;len plastik ambalajlar yepyeni &uuml;r&uuml;nlere d&ouml;n&uuml;şerek hem ekonomiye katkı sağlıyor, hem &ccedil;evreyi koruyor. &Ccedil;evre hassasiyetimiz ve gelecek nesillerimizin sağlıklı bir ortamda yaşamaları, her t&uuml;rl&uuml; ticari kaygının mutlaka &ouml;tesindedir ancak &ccedil;&ouml;p ile geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m hammaddesi olan plastik geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;me uygun atıkların karıştırılmaması da &ccedil;ok &ouml;nemlidir. Polietilen hammaddesinden boru, mutfak eşyası, oyun parkları, kablo, &ccedil;eşitli gıda ve deterjan ambalajları, stre&ccedil; filmler, sera &ouml;rt&uuml;leri, torbalar, protezler &uuml;retiliyor&quot; dedi.</p> <p><strong>AMA&Ccedil; GERİ D&Ouml;N&Uuml;Ş&Uuml;M</strong></p> <p>Eroğlu ş&ouml;yle devam etti: &quot;&Uuml;retimin y&uuml;zde 50&#39;sinden fazlası ihra&ccedil; ediliyor. Evlerimizden yılda toplam 32 milyon &ccedil;&ouml;p &ccedil;ıkıyor. Yapılan &ccedil;alışmalar, 32 milyon tonluk &ccedil;&ouml;pte sadece y&uuml;zde 8&#39;lik plastik &uuml;r&uuml;nlerin olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla teorik olarak T&uuml;rkiye&#39;nin t&uuml;m &ccedil;&ouml;p&uuml; geri d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lse bile firesiz 2.5 milyon ton, fireyi d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml;n&uuml;zde 1.7 milyon ton plastik atık elde edilebiliyor. T&uuml;rkiye&#39;nin, &uuml;retim i&ccedil;in her hal&uuml;k&acirc;rda polietilen gibi temiz geri d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;ş atık hammadde ithalatı yapması gerekiyor&quot; diye konuştu.</p> <p><strong>&quot;PLASTİĞİN DOĞADA YERİ YOK, HAYATIMIZDA İŞİ &Ccedil;OK&quot;</strong></p> <p>T&uuml;rk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, &quot;Plastiklerin doğada yeri yok, hayatımızda işi &ccedil;ok. Plastik sekt&ouml;r&uuml; yeni alternatiflerle gelişecek. &#39;&Uuml;ret, sat, t&uuml;ket, &ccedil;&ouml;pe at&#39; yerine, &#39;&Uuml;ret, sat, t&uuml;ket, geri d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r, tekrar &uuml;ret&#39; anlayışıyla sekt&ouml;r&uuml;m&uuml;z &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k devrim yapacak&quot; dedi. Eroğlu ş&ouml;yle devam etti: &quot;T&uuml;rkiye plastik sekt&ouml;r&uuml;m&uuml;z 35 milyar&nbsp;<a href="https://larende.com" target="_blank">dolar</a>lık cirosu ve 12 milyar dolarlık ihracat kapasitesi ile &uuml;lke ekonomimize b&uuml;y&uuml;k oranda katkı sunuyor. Plastik sanayimizin en &ouml;nemli alt sekt&ouml;rlerinden birini sekt&ouml;r&uuml;n &uuml;retiminden y&uuml;zde 40, ihracatından ise y&uuml;zde 70 pay alan ambalajlar oluşturuyor. Plastik ambalaj sekt&ouml;r&uuml;m&uuml;z&uuml;n performans değerlendirmesine baktığımızda, ciddi bir &uuml;retim ger&ccedil;ekleştiğini g&ouml;r&uuml;yoruz.&quot;</p>
AdminAdmin