İlginizi ÇekebilirProf. Dr. Aliye Çınar KÖYSÜREN


ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ SEMİNERİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümünün organize ettiği seminerler dizisinin iki oturumunu bugün gerçekleştirdik.


Salgın koşulları çerçevesinde, rektörlüğümüzün tavsiyeleriyle, katılımcı sayısını sınırlı tuttuk.

Bbilimsel toplantımızın amacı: 2022 yılında öğrenci kabul etmeyi planladığımız bölümümüzü etkin ve tanınır kılmaktır. Seminerler dizisi ile ilgili birimlere, hizmet içi eğitimi yapabilecek donanımda olduğumuzu göstermek istedik.

Dahası özel eğitim araştırma merkezimizi aktif hale getirerek, özel eğitim desteği almak isteyen bireyleri/öğrencileri merkezimiz ile temasa geçirmeyi hedefliyoruz. Bu, alanında yetkin olan özel eğitim ve psikolojik danışmanlık merkezi hocalarımızın şehrimize doğrudan katkısı olacaktır.

Eğitim, bir çocuğa yeteneklerini fark ettirmek için yardım etmektir. Bunun dışındaki yönlendirmedir, demişti Erich From.

Özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan bireylere/öğrencilere, güçlü yanlarını fark ettirmek, zayıf yönlerinin nasıl desteklenebileceğinin öğretilmesi en genel anlamıyla özel eğitimi tanımlamak olabilir.

Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi biz özel eğitime ihtiyacı olan birey kategorisinde değerlendiriyorsak, bu hedef kitleye destek ve özel eğitmen yetiştirmek eğitim fakültesinin envantere dâhildir.

Globalleşen ve dijitalleşen dünyada farklılıklar, farklı zihinsel organizasyonlar önem kazanmaktadır. Özel ekip çalışmasında özel destek isteyen bireylerin olumlu yönleri öne çıkabilmektedir. Özellikle teknik zekâya yatkın olan yetenekler, ADHD sendromunda olduğu gibi, ekipte avantaja dönüştürülebilir.

Alfred Adler, engellerin başarıyı tetiklediğini söylediğini hatırlayabiliriz. Bu bağlamda Mozart bir müzik dâhisine dikkat çekmektedir:

“Bu çocuğa iyi bakın, bir gün tüm dünya onu tanıyacak." On yaşındaki yetenekli çocuk için böyle demişti Mozart ve gerçekten de yanılmadığını gösterdi. Bu dahi, Beethoven’dı. O, duymadığı halde en iyi besteci olabilmişti. Unutulmaz senfonisini bir engelli olarak besteledi.

Dijitalleşen çağda yapay zekanın konuşulduğu, robotlaşmanın artacağı dünyamızda normal olanın da sınırları ve envanteri değişmektedir. Farklı donanım ve yetilerdeki, özel desteğe ihtiyaç duyan bireyleri, normalliğin sınırlarının sorgulandığı şimdilerde “ötekileştirmeden”, hayata dahil edebilmektir.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime "özel eğitim" denir. 

Üç gün boyunca devam edecek olan bu bilimsel toplantı, 6 oturum, 14 konuşmacıdan müteşekkildir.

Konu başlıklarımız:

Davranış yönetimi

Doğrudan Öğretim Yöntemi

Kaynaştırma Eğitimi

Öğrenrenme güçlüğü, disleksi

Üstün yetenekli çocukların  desteklenmesi

Hepimizin yarına bir engel ile uyanabileceğimiz ihtimalini hesaba katarsak, özel eğitim desteğinin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Hatta günümüzde insan ömrünün daha uzun sürebildiği şimdilerde, özel destek ve rehabilitasyon daha da bir önem kazanmaktadır.

Son olarak ifade etmeliyim ki, insan kaynağının biricikliği ve önemi, sosyal ve kültürel sermayenin yerine konulamazlığı dikkate alınırsa, her birey özel ve biriciktir.  Hiç kimseyi gözden çıkarma lüksümüz yoktur. O kadar ki, her dezavantajın avantaja dönüşebilecek boyutları vardır.